JDU.mn Дугуй хийлэх

Дугуй хийлэх

Дөрвөн дугуйг ижил хэмжээтэй даралтаар хийлсэнээр учирах эрсдэлийг бууруулна.Тиймээс найдвартай үйлчилгээг хайж байгаа бол манайхыг зориорой.

№: 419 Төрөл: